Příspěvky FAČR

15.01.2014 10:03

Bojci, je třeba pro letošní rok vybrat oddílové příspěvky + příspěvky FAČR. Pro muže je to 400 Kč. Termín je do konce února 2014. A mužstvo vybírá Jirka Jašek st. B mužstvo Lukáš Toman. Věnujte tomuto prosím patřičnou pozornost !!!!

Marek